W trosce o jakość powietrza w Mszanie Dolnej

Treść e-maila z 11.01.2018 r. do Rady Miasta Mszana Dolna:

Szanowni Państwo,

Piszę do Państwa zaniepokojony stanem powietrza w Mszanie Dolnej. Mam nadzieję, że jest to problem, którym zainteresowana jest nie tylko grupa mieszkańców, ale również Radni i Burmistrz Miasta. Uprzejmie proszę o odpowiedź na kilka moich pytań.

Niestety, jak poinformował mnie Sekretarz Miasta, pan Antoni Róg, monitorowanie ani poprawa jakości powietrza nie leżą w kompetencjach Urzędu Miasta. Pan Róg odesłał mnie do władz wojewódzkich. Ale w takim razie, w jakim celu wybieramy radnych i burmistrza, jeśli nie mogę reprezentować nas – mieszkańców przed innymi instytucjami?

Dwoje radnych podczas nieformalnych rozmów przyznało, że również nie podoba im się stan jakości powietrza. Niestety, w tym momencie nie wiadomo nic na temat działań, które miałyby je poprawić, oprócz wymiany kilkuset pieców, co z pewnością jest ważną akcją, nasuwa się jednak pytanie, czy to wystarczy? O ile poprawi się jakość powietrza w Mszanie Dolnej po wymianie tych pieców? Czy będzie ono wtedy spełniać zimą unijne normy? Ale przecież nikt nie będzie zgadywał. Do tego potrzebne są pomiary (np. na zawartość pyłów PMx). Zarówno przed, jak i po instalacji pieców. Chyba, że mają Państwo jakąś inną koncepcję? Chętnie przeczytam. A jeśli nie, to dlaczego Urząd Miasta i radni są przeciwni instalacji czujnika jakości powietrza, którego ceny zaczynają się już od ok. 1400 zł? A może już nie są? Czy znowu, jak chciałby pan Sekretarz, powinniśmy sami zrobić zbiórkę i zainstalować czujnik? Czy chodzi o to, że wyniki pomiarów mogą przedstawić w złym świetle Mszanę? A w jakim świetle przedstawią ją w sytuacji, w której okaże się, że mieszkańcy miasta sami podejmują próby mierzenia i poprawy jakości powietrza w mieście przy biernej, albo i nawet niechętnej postawie władz?

W końcu, idąc drogą edukacji, czy nie można zaangażować np. Straży w Miejskiej w pouczanie mieszkańców co do zakazu spalania śmieci, konsekwencji finansowych (jest to przecież nielegalne?) oraz zdrowotnych?

Uprzejmie proszę odpowiedź drogą e-mailową, mam nadzieję, że Urząd Miasta będzie zainteresowany w realnej i szybkiej poprawie jakości powietrza w Mszanie Dolnej i będą mógł w tym pomóc. Wierze, że mamy wspólne cele.

 

Z poważaniem,

Bartłomiej Zobek